MINI ZOO U OLY

Počasí

Vynikající E-shop s nábytkem

Internetový obchod s nábytkem: sedací soupravy, křesla, židle, lavice

korálnatci

Vznik korálových ostrovů

Nepatrná korálová zvířátka vylučují ze svého těla vápenec. Z toho skládají stromkovité, houbovité a podobné kolonie, korálové ostrovy a útesy, jež se nalézají jen v teplých mořích, neboť potřebují k svému vývoji teploty 18-20 °C. Nejvelkolepěji vyvinuty jsou na západoindických ostrovech v Atlantském oceánu, na pobřeží Rudého moře a v Indickém a Tichém oceánu. Rozeznáváme tři druhy korálových ostrovů a útesů:

  • pobřežní – lemové: Korály, z nichž se tvoří, se usazují se na dně mořském nejhlouběji v 35-50 m. Nejprve tvoří kolonie korálů hrbolovité vyvýšeniny, mezery mezi nimi se vyplňují splavovanými úlomky korálů, skořápek měkkýšů atd. Růst se děje poměrně velmi rychle. S úlomky korálů, skořápek, rourek červů vnikají též do mezer tvořícího se útesu výkaly ryb, červů a jiných živočichů, a tak vzniká pomalu tzv. korálový vápenec. Příboj vln a vítr nanáší na vrcholy útesů úlomky korálů, vápnité schránky různých živočichů a tak se zvedá útes nad hladinou moře i za nejvyššího přílivu. Mořské proudy a ptactvo přinášejí semena a plody rostin a ty se usazují na útesech.

  • barriérové – hrázové: Jsou co do vzniku i tvaru podobny předešlým, jsou však od pevniny odděleny kanálem nebo lagunami a obkličují pobřeží ostrovů i pevninu jako umělé přístavní hráze. Voda v kanálech a lagunách je klidná. Někdy dosahují obrovských rozměrů a současně zvedají se místy 3-4 m nad mořskou hladinou, jsou pokryty rostlinstvem i obydleny.

  • atoly – Jsou nejpodivnější, avšak i nejhojnější. Jsou to nízké, okrouhlé, vejčité, nejčastěji nepravidelné, někdy zcela uzavřené, jindy přerušené. Mají vždy uvnitř klidnou, až 150 m hlubokou vodu, tzv.. lagunu. Atoly vyčnívají buď celé nad povrch vody, obyčejně jen 1- 4 m, anebo pouze se na některých místech zvedají nepatrně nad vodní povrch. Pokud jsou trvale nad hladinou, jsou vždy porostlé vegetací a zpravidla obydleny, ale většina atolových útesů bývá za přílivu pod vodou. Šířka útesu bývá jen malá, nepřesahuje 1000 - 1300 m.
Zdroj: Ottova encyklopedie nové doby


Žádné komentáře
 
založeno 2.6.2007